Културна антропология

27 юни 2008
·
6
·
1,257
·
212
·
100

Антропологиятя е като естествената наука, но и като хуманитарна дисциплина. Предмета на антропологиятя е човека. Антрополпгията е по-малко предмет и повече обединение на предмети.
 

Примерен бизнес план изготвен 2010

26 ное 2010
·
19
·
2,907
·
269
·
683
·
84
·

Примерен бизнес план изготвен 2010 година полезен за всички, особенно за изучаващите икономика на предприятието..
 

Същност, определение и особености на ресторантъорството и хотелиерството

06 апр 2009
·
48
·
10,040
·
447
·
338
·
82
·
2
·

Хотелиерството е стопанска дейност, с помощта на която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с пребиваването и подслоняването за сравнително кратко време в хотелиерски заведения...
 

Културно-историческо наследство

14 май 2009
·
7
·
1,253
·
294
·
284
·
63

За да се очертаят границите на културно-историческото ни наследство, неминуемо трябжа да се опрем на понятието, старини, исторически ценности, културни ценности и съкровища...
 

Аналитична обработка на документи

03 фев 2008
·
13
·
2,948
·
175
·
141
·
54
·
2

Документ възниква в резултат на целенасочено документиране или записване на информация по определени правила. Критериите, по които носителят на информация може да бъде отнесен към понятие документ е...
 

Библиотеката като система

11 юни 2007
·
2
·
377
·
404
·
104
·
50

Топология на библиотеките; основни функции; мисия на публичните библиотеки в информационното общество.
 

Комплектуване на библиотечните фондове

11 юни 2007
·
3
·
526
·
327
·
239
·
43

Комплектуване на фондовете: определение и видове, източници и начини на комплектуване. Оказване на фонда; причини за увреждане на документите; условия за тяхното опазване; международна и национална програма
 

Мит, религия фолклор


Творецът създаде два индивида, идентични по общия си вид и характерни качества, но всеки съдържащ в себе си нещо, което липсва на другия, и нещо, което го допълва. Сливането на две същества в едно...
 

Сурвакарството


Сурвакането е най-характерният за Нова година (наричана още Сурваки) български обичай, който е свързан с редица поверия и различни магически практики. По смисъл представлява пожелание и обредно осигуряване на здраве чрез докосване със сурова...
 

Чалгата като явление на масовата култура


Музиката…едва ли има човек до когото тя да не се е докоснала. Едва ли има някой, който да не е изпитвал нейния чар. Могъществото и да завладява в миг човешките души и сърца е отдавна известно...