Минало, културно наследство, културна памет


Миналото е времеви отрязък, много по-голям, отколкото онзи отрязък наречен съвременност. Миналото присъства в живота на отделния човек и знанието за него се съхранява в индивидуалната памет. Паметта на човека е психо-физиологично явление...
 

Фирмена култура

24 ное 2008
·
14
·
3,765
·
617
·
384
·
89
·
1

Същност на фирмената култура, типове култура, подходи, елементи и функции на фирмената култура.
 

Библиотечни фондове

21 дек 2008
·
21
·
4,345
·
465
·
73

Като открита система библиотечният фонд е постоянно подвижен, мобилен. Динамичността се зависи от бързото развитите на човешкото знание, научното знание, потребностите на публиката, от факта, че се усложнява задачата на библиотеките...
 

Култура. Същност на понятието. Културата като памет.


Един от основните проблеми, които провокират човешката мисъл е проблемът природа-култура. Тези отношения могат да бъдат интерпретирани конфликтно или съдействено, с акцент върху идеята за взаимното им преобразуване или отграничаване...
 

Междукултурни различия

15 окт 2008
·
18
·
5,409
·
300
·
254
·
70

Ценностната система се променя много трудно и съществени различия ще има още много векове, тъй като познаването на чуждите култури и съобразяването с тях е един от ключовете за успех за всякакви делови начинания.
 

Лекции по Културна антропология


Лекции по Културна анропология предназначени за БСУ....
 

Култура и цивилизация


Какво представлява културата и какво общо има тя с цивилизацията?...
 

Библиотеки. Елементи, процеси, взаимодействия.

20 яну 2009
·
2
·
261
·
125
·
95
·
54

I.Основни елементи на библиотеките: 1.Библиотечен фонд (книги, библиотечни елементи) - БФ 2.Читател - Ч 3.Библиотечен персонал - библиотекари - П 4.Материално-техническа база - библиотека - МТБ 5.Библиотечен каталог - справочен апарат - съвкупн ...
 

Лекции по Междукултурни различия

17 мар 2008
·
25
·
9,956
·
324
·
259
·
54
·
1

Под култура разбираме ценностни системи и поведение, които се споделят от големи групи хора, обикновено цели народи и нации...
 

Кратка история на създаването на Универсалната Десетична Класификация

04 яну 2008
·
5
·
1,855
·
164
·
44

УДК е комбинирана йерархична система за класификация, разработена от 1895 до 1905 г. в Международния библиографски институт в Брюксел под ръководството на белгийците Пол Отле (1867-1944) и Анри Лафонтен (1854-1943) върху основата на Десетичната...