Защита на културното наследство


Съдържание, обект и предмет на учебната дисциплина. С какво се занимава: в учебната дисциплина се разкрива съдържанието на основните термини и понятия използвани в теоретични разработки, правна нормативна уредба...
 

Определение на термина култура. Същност на културата

24 яну 2008
·
12
·
2,141
·
684
·
484
·
3
·
1

Лекции по културология на ВСУ-Варна. Учебна година 2007-2008...
 

Култура, културен шок

26 май 2009
·
3
·
533
·
82
·
38
·
1

Първоначалният смисъл на думата CULTURA е обработка на земята, земеделски труд...
 

Култура на Древна Гърция


Понятието култура става обект на познание още в античния свят, но се разглежда като относително самостоятелен феномен през втората половина на XVIII в. или в епохата на Просвещението....
 

Междукултурни различия

15 окт 2008
·
18
·
5,409
·
311
·
286
·
1

Ценностната система се променя много трудно и съществени различия ще има още много векове, тъй като познаването на чуждите култури и съобразяването с тях е един от ключовете за успех за всякакви делови начинания.
 

Евроцивилизация

11 май 2008
·
48
·
19,453
·
249
·
201
·
1
·
1

Научният подход и методите на изследване ще бъдат интеркултурни и трансдисциплинарни културоложки (kulturwissenschaftlich). източниците са от следните науки> история, литература, литературознание, лингвистика, културна история, философия, социология...
 

Въображението като културно-исторически феномен

05 фев 2008
·
6
·
5,059
·
76
·
68
·
1
·
1

Обикновеното съзнание схваща въображението преди всичко като способност да се свързват неща, които във всекидневната реалност не изглеждат свързани. Въображението се разбира и като мечта, фантазия, като измисляне на нещо, което всъщност не съществува...
 

Култура и ценности

03 яну 2008
·
6
·
1,850
·
208
·
91

1.Житейски мисли на културата. Културата – образец, норматив за поведение. Изразяваме го най-често чрез фразата – „Културно поведение”.Друг смисъл - в повечето случаи културата е разбирана като образованост. Трети смисъл, който се влага в житейския...
 

Форма и съдържание на текста. Структура. Някои идеи на Владимир Проп (1895-1970)

12 фев 2008
·
6
·
1,238
·
129
·
95

В предишната лекция стана ясно, че е много по-лесно да си представим процесите на комуникация като обмен на текстове, отколкото като обмен на съвкупност от автономни знаци. Това усложнява донякъде теоретичната постановка на увода в семиотиката...
 

Лекции по Междукултурни различия

17 мар 2008
·
25
·
9,956
·
333
·
278
·
1

Под култура разбираме ценностни системи и поведение, които се споделят от големи групи хора, обикновено цели народи и нации...
1 2 3 4 5 » 6

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Културология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент